THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG CÔNG TY SONG ĐẠT

Thiết kế văn phòng hiện đại cho công ty Song Đạt
Đăng ngày 21/07/2018

Danh mục bài viết

Khách hàng: Công ty TNHH Song Đạt
Diện tích: 185m2
Phong cách: hiện đại
Các hạng mục: khu vực làm việc, phòng họp
Chất liệu gỗ: gỗ công nghiệp MFC An cường cao cấp
Thời gian thi công: 30 ngày